Contact Us

International Sales Department              Shiyan Sales Department             Wuhan Sales Department                    Non-ferrous Metals Department

Name:Wan Yibin/Zhang Dongdong     Name:Yang Quanshuan                  Name:Liu Jian                                          Name:Wan Yibin

Phone:15071083452/18221732696      Phone:13807283626                       Phone:13986354870                               Phone:15071083452

Tel:15071083452                                  Tel:0719-8797202                             Tel:027-84956903                                   Tel:13524455563

E-mail:Wan.Yibin@tcsync.cn               E-mail:Yang.Quanshuan@tcsync.cn  E-mail:Liu.Jian@tcsync.cn                      E-mail:Wan.Yibin@tcsync.cn                                                                Zhang.Dongdong@tcsync.cn

 Post:201107                                         Post:442012                                       Post:430056                                           Post:201107

Address:78#, Dongfeng Road, Shiyan City, Hubei, P.R.China

Address:No. 129 Zhushanhu Ave. Economic &Technological Development Zone, Wuhan, Hubei, P.R.China

Address:#710, Block G, Longfor Hongqiao Paradise Walk, Shanghai, 201907, P.R.China

Address:#710, Block G, Longfor Hongqiao Paradise Walk, Shanghai, 201907, P.R.China